سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- قسمت ۱۹

ضریب ارزش افزوده فکری: سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی کمی گذشته نگر بله طبقه‌بندی که در جدول فوق نشان داده‌‌ شده، توسط رودف و للیارت(۲۰۰۲) ارائه شده است و به بررسی روش‌‌‌‌های موجود شناسایی و سنجش کمی و کیفی سرمایه فکری از سه بعد کمی یا کیفی بودن روش سنجش، رویکرد به آینده یا […]

تحقیق دانشگاهی – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۲۳

۲ – دیدگاه تبلیغ سیاسی۳ – دیدگاه اقتصادی۴ – دیدگاه قدرت سیاسی»سپس ادامه میدهدل با مطالعه در خصوص رسانه های بین المللی می توان دریافت که این گونه ابزارها در کشورهای اندکی متمرکز است و با انتقال اطلاعات به کشورهای دیگر، محتوای فرهنگی کشور منبع نیز منتقل می شود .»وبعد نتیجه میگیرد که؛« از میان […]

متن کامل – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۲۲

۳. حذف حقوق گمرکی سخت افزارها و نرم افزارها و رشد آگاهی درباره نرم افزارهای Open source.۴. تعیین سایتی جهانی برای مبادله اطلاعات علمی، روزنامه ها، کتاب و … . برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. ایمیل های مزاحم به عنوان یکی از محورهای مهم اجلاس سران امروزه با پیشرفت […]