سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- قسمت ۱۹

ضریب ارزش افزوده فکری: سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی کمی گذشته نگر بله طبقه‌بندی که در جدول فوق نشان داده‌‌ شده، توسط رودف و للیارت(۲۰۰۲) ارائه شده است و به بررسی روش‌‌‌‌های موجود شناسایی و سنجش کمی و کیفی سرمایه فکری از سه بعد کمی یا کیفی بودن روش سنجش، رویکرد به آینده یا […]

متن کامل – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۲۶

در آغاز دهه ۲۰۰۰ میلادی، طبق بررسی های «انجمن جهانی روزنامه ها» درحدود هشت هزار و چهارصد روزنامه روزانه در د نیا منتشر می شده اند که تیراژ آن ها به حدود چهارصد میلیون نسخه در روز می رسیده است.تعداد نشر یه های دوره ای غ یرروزانه جهان نیز در همان زمان به بیش از […]

منابع مقالات علمی : نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت …

اما اولین گام دراین راه محسوب می شود. البته دراین مرحله هم هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده است زیرا عهدنامه مذکور، از ۲۴ اوت ۱۹۶۲ که به مورد اجرا درآمده است، با تأیید تعداد محدودی از دولت های عضو سازمان ملل متحد روبه رو گردیده است. ( معتمدنژاد،۱۳۸۹ ، ص۹۳)به طور کلی، مباحثات انجام شده بین المللی(یونسکو) […]

متن کامل – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۲۲

۳. حذف حقوق گمرکی سخت افزارها و نرم افزارها و رشد آگاهی درباره نرم افزارهای Open source.۴. تعیین سایتی جهانی برای مبادله اطلاعات علمی، روزنامه ها، کتاب و … . برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. ایمیل های مزاحم به عنوان یکی از محورهای مهم اجلاس سران امروزه با پیشرفت […]

پژوهش دانشگاهی – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۲۱

پس از خروج آمریکا و انگلستان از عضویت یونسکو، کوشش کشورهای جهان سوم، برای برقراری نظم نوین اطلاعات و ارتباطات و تحقق اهداف مصوبه، به آهستگی و کندی ادامه یافت، تا آن که با پایان یافتن مدیریت «محمد مختارامبو» شخصیت معروف سنگالی، بر این سازمان و جانشینی «فوریکو مایر» اسپانیایی، جو سیاسی حاکم بر یونسکو […]

جستجوی مقالات فارسی – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت …

۸ـ تفاوتهای اقتصادی حتی در میان کشورهای جهان سوم۹ـ نهادهای ارتباطی در جهان سوم ذاتی و نهادینه نیستند (کاملاً در حیطه دولت هستند)۱۰ـ عدم حمایت افکار عمومی و عدم مشروعیت رسانههای این کشور در میان مردمان خویش۱۱ـ وجود تفاوتهای زبانی در برخی جوامع ۲-۲۲-مدلهای حرکت یا جریان اخبار : یورگن هابرماس معتقد است که تجدد […]

فایل دانشگاهی – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۱۹

آثار مثبت ارتباطات :۱ـ تسهیل همگرایی سیاسی در داخل جوامع و بین ملتها در صحنه بینالمللی۲ـ توسعه شهرنشینی : ارتقاء سطح سواد ـ افزایش درآمد سرانه و تقویت پیوندهای اجتماعی جهت نیل به رفاه اقتصادی۳ـ افزایش مناسبات و مبادلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصای و علمی میان ملل جهان۴ـ کمک به پیشبرد سیاستهای ملی و افزایش سطح […]

متن کامل – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۱۸

۳ـ استقبال توسط عموم مردمث ـ نظام رسانهای کمونیستی :۱ـ پرو……ریا (قشر کارگر) : اشاعه تفکرات کارگران۲ـ فقط میتواند این رسانه در جهت تأمین اهداف دولتو استمرار آن فعالیت نماید. چون معتقدند کارگر دولت را تشکیل میدهد. پس رسانه در انحصار اهداف دولت است.۳ـ استفاده از رسانهها تنها در ارتقاء تفکر طبقه کارگر صورت میگیرد […]

نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۱۳

نهیلیسم‌ پسامدرن‌، مبنایی‌ سوفسطایی‌ و تماماً شکگرایانه‌ و رویکردی‌ ویرانگر نسبت‌ به‌ همه‌ اصول‌ و معیارها و موازین‌ و آرمانها و اعتقادات‌ و ایدئولوژیها (به‌ تعبیر لیوتار: «فراروایت‌») دارد، و بر پایه‌ رفتاری‌ ساختارشکنانه‌، صورتِ خودویرانگر گرفته‌، به‌ انکار خویش‌ و تمامیت‌ تمدن‌ مدرن‌، و اساس‌ و مبانی‌ بدیهی‌ و فطری‌ زندگی‌ بشر می‌پردازد. البته‌ […]

سامانه پژوهشی – نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطات در روابط بین الملل با رویکرد صاحبنظران- قسمت ۱۲

نظریه سازی در روابط بین المللیسازه گرایی یکی از چهارچوب تحلیلی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از صاحب نظران علوم ارتباطات و روابط بین الملل قرار گرفته است زیرا از نظر مباحث نظری در میانه طیف طبیعت گرایان، اثبات گرایان و ساختارگرایان و از طرفی در مباحث محتوایی، روابط بین الملل […]