سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان کرمانشاه- قسمت ۱۹

ضریب ارزش افزوده فکری: سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی کمی گذشته نگر بله طبقه‌بندی که در جدول فوق نشان داده‌‌ شده، توسط رودف و للیارت(۲۰۰۲) ارائه شده است و به بررسی روش‌‌‌‌های موجود شناسایی و سنجش کمی و کیفی سرمایه فکری از سه بعد کمی یا کیفی بودن روش سنجش، رویکرد به آینده یا […]

جستجوی مقالات فارسی – حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۱۹

عاملى(شهید اول) محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه ، دار التراث – الدار الإسلامیه، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۱۰ ه‍ قعاملى(شهید ثانى) زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم، اول، ۱۴۱۲ قعاملى(شهید ثانى) زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسه […]

حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۱۴

– کان رسول الله (ص) یقسم فیعدل ویقول اللهم هذا قسمی فیما أملک فلا تلمنی فیما تملک ولا أملک.[۴۲۷] رسول خدا (ص) در نفقه و نوبت، عدالت می کرد و می گفت: خداوندا این تقسیم من در آن چیزی است که در اختیار و توانم است، پس در آن چه در اختیار توست و در اختیار […]

تحقیق – حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۱۳

۳-۲ حقوق جنسی زوجه دین مبین اسلام پاسخ دادن به غریزه جنسی را جزء حقوق و و ظایف هر یک از زوجین می داند، همانطور که برای زوج حقوق و وظایفی را اسلام مشخص کرده ، برای زن نیز مسلّماً حقوقی را در نظر گرفته که وی موظف است آن را بشناسد و رعایت کند. […]

مقاله – حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۱۰

عقل فطری و روش عقلایی وجود حق تامین نیاز جنسی از سوی شوهر را برای زن کاملا تایید کرده و از نظر عقل بی توجهی به این نیاز امری مذموم و نکوهیده است. این که از یک طرف زن موظف باشد در هر شرایطی صرفا با ابراز تمایل مرد حتی در صورت عدم تمایل خود […]

مقاله دانشگاهی – حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۸

با توجه به روایات رسیده از اهل البیت (علیهم السلام) ، اطلاق روایات دال بر لزوم پاسخگویی به حاجت شوهر همۀ استمتاعات متعارف را شامل می شود و هر گونه التذاذ و تمتع جنسی زن و مرد از همدیگر جایز و بعضاً مستحب و بعضاً واجب است[۱۲۳]. عریان شدن زن و مرد (یعنی دو همسر) […]

مقاله – حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۹

همانطور که قبلا هم اشاره شد اسلام به عنوان یک مکتب آسمانی ازدواج و مباشرت زوجین را نه تنها کاری زشت نمی داند بلکه کاری محبوب و مقدس دانسته و جوانان را مؤکدا بدان توصیه کرده است ؛ تاجایی که آن را عامل تکمیل دین معرفی نموده است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله […]

حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۸

با توجه به روایات رسیده از اهل البیت (علیهم السلام) ، اطلاق روایات دال بر لزوم پاسخگویی به حاجت شوهر همۀ استمتاعات متعارف را شامل می شود و هر گونه التذاذ و تمتع جنسی زن و مرد از همدیگر جایز و بعضاً مستحب و بعضاً واجب است[۱۲۳]. عریان شدن زن و مرد (یعنی دو همسر) […]

مقاله علمی با منبع : حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۹

همانطور که قبلا هم اشاره شد اسلام به عنوان یک مکتب آسمانی ازدواج و مباشرت زوجین را نه تنها کاری زشت نمی داند بلکه کاری محبوب و مقدس دانسته و جوانان را مؤکدا بدان توصیه کرده است ؛ تاجایی که آن را عامل تکمیل دین معرفی نموده است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله […]

پژوهش دانشگاهی – حقوق جنسی زوجین از دیدگاه فریقین- قسمت ۶

در اسلام راجع به اصل مسأله غریزه جنسی (انگیزه جنسی) و اعمال آن، نه تنها منعی به چشم نمی‌خورد[۳۸]، بلکه توجه مضبوط[۳۹] آن را وسیله‌ای برای رسیدن به محبت و مودت[۴۰] و رسیدن به حیات طیبه می‌داند.[۴۱] اسلام برای رشد و تکامل همه ابعاد وجودی انسان، نه تنها سرکوبی و نادیده گرفتن این غریزه حیاتی توصیه نمی کند، […]