منابع تحقیق با موضوع شبکه عصبی، پردازش اطلاعات، هوش مصنوعی

این زمینه می‌شود. علیرغم مسائل و مشکلات مربوط بهروش‌های تک‍پارامتری، این روش‌ها در محیط‌های ساده و نه‌چندان شلوغ و پیچیده نسبت به روش‌های چند پارامتری دارای سرعت بالاتری خواهند بود.…

ادامه خواندن

منابع تحقیق با موضوع شبیه‌سازی، پرسپترون چند لایه، شبکه عصبی

ای موجود در یک منطقه عملیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای شناسایی رادارها، واحد پردازش اطلاعات نقش مهمی را بر عهده دارد که یکی از بخش‌های مهم این واحد،…

ادامه خواندن
بستن منو