دانلود پایان نامه ارشد بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

سنسورهای  الکتروشیمیایی

مبدل های الکتروشیمیایی به سه دسته پتانسیومتری تقسیم می شوند (این روش مبتنی بر اندازه گیری پتانسیل یک پیل در جریان صفر است). این پتانسیل با لگاریتم غلظت ماده مورد سنجش متناسب است، (ولتامتری) یک پتانسیل به پیل اعمال می شود تا اکسایش (یا کاهش) ماده مورد سنجش اتفاق افتد و یک افزایش یا کاهش در جریان پیل ایجاد شود. این روش به آمپرمتری معروف است و رسانایی سنجی محلول های حاوی یون هادی الکترون هستند. بزرگی این رسانایی در اثر واکنش شیمیایی تغییر می یابد.رابطه بین رسانایی و غلظت به طبیعت واکنش وابسته است.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

دانلود پایان نامه:بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه : بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

 اصول و کاربردهای حسگر های زیستی

حسگر زیستی یا بیوسنسور نامِ گروهی از حسگرها است. این حسگرها به گونه‌ای طراحی می‌شوند تا تنها با یک ماده‌ی خاص واکنش نشان دهند. نتیجه‌ی این واکنش به صورتِ پیام‌هایی در می‌آید که یک ریزپردازنده، می‌تواند آن‌ها را تحلیل کند. این حسگرها از سه بخش تشکیل شده‌اند.

پذیرنده‌ی زیستی یا بیورسپتور: یک عنصر زیستی (پادتنها، اسید نوکلئیکها، آنزیم‌ها، سلول‌ها و دیگر ماده‌هایِ زیستی) که می‌تواند به صورتِ انتخابی تنها با ماده‌ی خاصی واکنش نشان دهد.

بیورسپتور هایی که در حسگرهای زیستی مورد استفاده قرار می گیرند به شرح ذیل می باشند:

 1. آنزیم
 2. آنتی بادی
 3. گیرنده های سلولی
 4. اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA
 5. میکرو ارگانیسم یا سلول کامل
 6. بافت
 7. گیرنده های سنتتیک

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق با فرمت ورد: بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

دانلود پایان نامه در مورد شبکه های حسگر بی سیم

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 • الگوریتمUDCB

الگوریتم [۱]UDCB [75] یک درخت مسیریابی بار متعادل مطرح کرده است. ساختار ارتباطی بر اساس فاصله هر گره از مرکز صورت می­گیرد که با ارسال پیغام طغیان از ریشه آغاز می­گردد. با استفاده از این پیغام گره­های موجود در شبکه گره­های احتمالی والد و فرزندان خود را شناسایی   می­کنند. پروسه انتخاب والد توسط استفاده از یک سری از اطلاعات مفید بدست آمده از پیغام حالت با محتویات تعداد فرزندان احتمالی گره والد، درجه گره والد در گراف G و تعداد فرزندان احتمالی مشترک یک والد با والدهای دیگر در دو مرحله صورت می­گیرد.

در مرحله اول فرزندانی که تنها یک پیغام حالت دریافت کرده­اند به تنها والد احتمالی خود متصل می­شوند. در مرحله دوم گره­هایی که دارای والدهای احتمالی هستند، با توجه به ضریب کارآمدی والدها وتعداد فرزندان متصل شده به والدها، والد خود را انتخاب می­کنند. در هر مرحله حتما یک فرزند به والد متصل می­شود و بقیه والدین احتمالی خود را با خبر می­کند. بنابراین تمام والدها پیغام حالت خود را به روز رسانی کرده و دوباره برای فرزندان احتمالی خود ارسال می­کند بازی تا زمانی ادامه پیدا می­کند که تمام فرزندان به والدین خود متصل شوند.

      در الگوریتم فوق برای متعادل­سازی فقط بر روی تعداد فرزندان تمرکز شده است و مقدار بار ترافیکی هر فرزند مورد توجه قرار نگرفته است بدین ترتیب گره­های میانی که دارای بارهای مختلف هستند، باعث به وجود آمدن بارهای نامتعادل در گره­های والد خود می­شوند و وجود بار بیشتر در یک گره برابر با افزایش مصرف انرژی و در نتیجه کوتاه شدن طول عمر شبکه می­شود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود پایان نامه ارشد: بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 • الگوریتم LB_RPL

الگوریتم LB_RPL [74] بر اساس پروتکل مسیریابی RPL برای متعادل­سازی بار در شبکه طراحی شده است. این پروتکل دو ویژگی زیر را در نظر گرفته است:

الف) تشخیص عدم تعادل و حجم کار و سیکنالینگ:

مانند RPL ریشه DODAG پیام DIO را به صورت دوره­ای، بایک شماره DODAG و یک شماره نسخه منحصر به فرد ارسال می­کند. پس از دریافت پیام هر گره با محاسبه ارزش رتبه تصمیم به اتصال می­گیرد، روش یکسانی مانند پروتکل RPL برای محاسبه ارزش اینجا موجود است. تفاوت با RPL برای انجام تعادل بار و سیگنالینک اینجا صورت می­گیرد به این صورت که گره بلافاصله پیغام DIO خود را انتقال نمی­دهد. در عوض، یک زمان تاخیر متناسب با حجم کار خود در دوره قبلی در نظر می­گیرد و پس از اتمام این زمان پیغام DIO را ارسال می­کند به همین روش گره­ها ارسال پیغام DIO ادامه می­دهند را تا به برگ برسد. گره­ها با استفاده از زمان دریافت پیغام DIO والدهای خود را اولویت­بندی می­کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

پایان نامه بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

قابلیت اطمینان لینک:

یکی از معیارهای مهم برای تضمین کیفیت سرویس در شبکه­های توان پایین، قابلیت اطمینان لینک­ها در طول مسیر است. این شبکه­ها به دلیل دارا بودن لینک­های با قابلیت اطمینان پایین (به صورت لحظه ای یا طولانی مدت) باید مسیرهایی را انتخاب کنند که دارای حداکثر قابلیت اطمینان در انتقال بسته­ها باشد. از سوی دیگر برای ارائه تضمین سخت روی قابلیت اطمینان بعضاً ناچار به کپی کردن و ارسال بسته­ها روی چند مسیر مختلف خواهیم بود. قابلیت اطمینان لینک می تواند از روی نرخ خطای بیت یا بسته، معیار کیفیت لینک (LQI) و یا معیار میانگین تعداد ارسال مورد انتظار (ETX) محاسبه شود.

در این الگوریتم مسیرها با توجه به معیارهای الگوریتم تشکیل می­شوند و هیچ تضمینی از متعادل سازی بار ارائه نگردیده است و گره­هایی که دارای بار ترافیکی سنگین هستند تا تمام شدن انرژی خود از این مسئله رنج می­برند که در نهایت به کاهش طول عمر شبکه منجر می­شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

پایان نامه برق بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 • معیارهای وزن دهی مسیر در پروتکل RPL

وزن­های تخصیصی به مسیرها در پروتکل RPL می­توانند از دو نوع تجمعی یا ذخیره­ای باشند.  وزن­های تجمعی وزن­هایی هستند که در طول مسیر با عبور از هر گره بروز رسانی شده و مقدار جدید آنها به مقدار قبلی موجود در بسته­های مسیریابی DIO افزوده می­شود. به عنوان مثال پارامتر تعداد گام مسیر، یکی از این نوع پارامترهاست. میزان انرژی باقی­مانده در گره­ها نیز می­تواند به عنوان یک وزن تجمعی در طول مسیر محاسبه شده و در نهایت برای انتخاب مسیر با بیشترین انرژی   باقی­مانده گره­ها مورد استفاده قرار گیرد.

وزن­های ذخیره­ای به صورت دیگری عمل می­کنند. این نوع وزن­ها در طول مسیر و با عبور از هر لینک، در بسته DIO ذخیره می­شوند. به عنوان مثال ممکن است هر گره کیفیت لینکی که بسته مسیریابی را از آن دریافت می­کند محاسبه و عیناً در بسته مسیریابی ذخیره نماید. در انتها ممکن است مسیریابی بر اساس شرط عدم وجود لینک با کیفیت کمتر از حد مجاز انجام گیرد. در این حالت اطلاع از کیفیت تمامی لینک­های طول مسیر ممکن می­شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

پایان نامه رشته برق بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

۱‌.۱‌.۱‌.۱‌   شناسه­های پروتکل

هر گراف با یک شناسه گراف (DODAG_ID) و یک شماره ویرایش گراف (DODAG_VersionNumber) شناخته می­شود. شناسه گراف برای هر گراف یک عدد ثابت است که توسط ریشه گراف تعیین می­شود و به منظور ایجاد یکتایی می­تواند آدرس IP گره ریشه باشد البته امکان ایجاد چند گراف مستقل توسط یک گره ریشه نیز در الگوریتم دیده شده که در این حالت باید از مکانیزم دیگری برای آدرس دهی گراف­ها استفاده نمود یا اینکه به گره­های ریشه چندین آدرس IP اختصاص داد، تا بتوان گراف های متعدد موجود در شبکه حسگر را روی بستر اینترنت به یکدیگر متصل نمود. شماره ویرایش گراف، عددی ترتیبی است که برای بروز رسانی مسیرها در گراف و توسط گره ریشه تعیین می­شود. البته ترمیم مسیرها به صورت محلی و به طور متناوب در لایه­های مختلف شبکه انجام می­شود لیکن بروز رسانی سراسری گراف تنها از سوی ریشه آن قابل انجام است. گره ریشه در بازه­های زمانی مشخص یا بر اساس نیاز با انتشار بسته مسیریابی جدید، ویرایش جدیدی از گراف را تولید می­نماید. بازه­های زمانی بروز رسانی مسیرها چه به صورت محلی و چه به صورت سراسری توسط الگوریتم زمان بندی خاصی تحت عنوان tricle timer [70] تعیین می­شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شبکه های حسگر بی سیم

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 • گراف مسیریابی جهت دار مبتنی بر مقصد (DODAG)

شبکه­های بی­سیم به دلیل عدم وجود لینک سیمی بین گره­ها معمولاً همبندی از پیش تعیین شده­ای ندارند. البته رنج ارسال و دریافت رادیویی گره­ها، یک همبندی اولیه از ارتباطات بین گره­ها را ایجاد می­کند ولی همبندی نهایی شبکه با استفاده از پروتکل مسیریابی و وابسته به کاربرد مربوطه ایجاد می­شود. الگوریتم RPL از یک روش ساختارمند برای تولید گراف مسیریابی جهت­دار به شکل یک درخت پوشا استفاده می­کند که گره جمع­کننده داده محلی یا همان سینک، نقش ریشه آن را بازی می­کند. این گراف جهت­دار مبتنی بر مقصد (یا ریشه) در اصطلاح این پروتکل [۱]DODAG نامیده می­شود. چینین ساختاری برای شبکه­های شخصی توان پایین با گره­های مشخص و نسبتاً ثابت (کم تحرک) که برای کاربردهایی مانند جمع­آوری داده از محیط­های هوشمند، یا اتوماسیون صنعتی استفاده می­شوند مناسب­تر و کارامد­تر به نظر می­رسد. اگر شبکه اصلی دارای سینک­های محلی متعدد باشد، فرض پروتکل مسیریابی اینست که اطلاعات محلی توسط DODAG­ها به گره­های سینک منتقل و از طریق یک شبکه ستون فقرات مجزا به مراکز کنترل اصلی یا به اینترنت ارسال می­شوند. این جریان ترافیک سلسله مراتبی در جهت معکوس نیز کار می­کند و می­تواند فرمان­ها کنترلی را به گره­های انتهایی منتقل نماید.

[۱]Destination Oriented Directed Acyclic Graph

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

پایان نامه ارشد:شبیه سازی الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 • الگوریتمRPL

کارگروه مهندسی اینترنت در سال­های اخیر کمیته­ای برای استاندارد سازی الگوریتم مسیریابی در شبکه­های ۶LoWPAN و LLN تحت عنوان ROLL[1] تشکیل داده­ است. این کمیته تا­کنون چندین RFC برای تعیین الزامات مسیریابی در شبکه­های توان پایین خانگی، صنعتی و شهری و در نهایت نسخه نهایی پروتکل مسیریابی پیشنهادی جهت استفاده در شبکه­های توان پایین را تحت عنوان RPL ارائه نموده است. این پروتکل با توجه به تمامی پروتکل­های مطرح شده تا کنون، دارای جامعیت و ساختار بسیار مناسبی جهت استفاده در شبکه­های حسگر بی­سیم است و با استفاده از ترکیب  مکانیزم­های ارائه شده در روش­های پیشین و ساختارمند نمودن آنها، بستر مناسبی جهت ایجاد مسیرهای یک یا چندگانه در شبکه های حسگر بی­سیم با قابلیت پشتیبانی از کلاس­های سرویس مختلف را فراهم نموده است. از سوی دیگر توابع هدف مسیریابی و معیارهای وزن­دهی لینک­ها، به صورت مجزا برای استفاده در پروتکل اصلی تعبیه شده­اند تا امکان انتخاب مسیرهای بهینه بر اساس انواع پارامترها و توابع هدف وابسته به کاربرد ممکن شود. در این بخش به طور خلاصه به تشریح پارامترها و روش عملکرد این پروتکل خواهیم پرداخت. آنچه در این بخش آمده است تنها قسمتی از پروتکل است که با فرآیند تشکیل مسیر و هدایت بسته­ها روی مسیرهای تشکیل شده در ارتباط است. بسیاری از قسمت­های پروتکل مانند مکانیزم­ها و الزامات امنیتی [۶۸]، چگونگی مسیریابی نقطه به نقطه [۶۹]، الگوریتم زمان­بندی بروز رسانی گراف [۷۰] و مسائلی از این دست به دلیل عدم ارتباط مستقیم با مباحث مورد نظر در این رساله، مورد اشاره قرار نگرفته­اند.

[۱] Routing Over Low power and Lossy Networks

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

شبیه سازی الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم-پایان نامه ارشد

سایت پایان نامه های برق

عنوان کامل پایان نامه :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

 • الگوریتم­های مبتنی بر ساختار

در مقابل الگوریتم­های جستجوگرانه و نامبتنی بر ساختار اشاره شده در بخش­های قبل، دسته­ای از الگوریتم­ها در ابتدا یک گراف مسیریابی را تشکیل می­دهند و در ادامه کار شبکه از این گراف برای هدایت بسته­ها استفاده می­کنند. چنین ساختاری برای شبکه­های ثابت که برای کاربردهایی مانند   جمع­آوری داده از محیط­های هوشمند، یا اتوماسیون صنعتی استفاده می شوند مناسب­تر و کارامد­تر به نظر می­رسد. این الگوریتم­ها بیشترین شباهت ساختاری را به لحاظ نحوه تولید توزیع ترافیک، به الگوریتم پیشنهادی در این  رساله دارند. خصوصاً الگوریتم UDDR که پایه اصلی الگوریتم پیشنهادی است از این دسته از الگوریتم­هاست. لذا الگوریتم­های این بخش خصوصاً UDDR را با جزئیات بیشتری مطالعه می­کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

لینک متن کامل پایان نامه رشته برق :بررسی، شبیه سازی و بهبود الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم